So Thanks 日本留学论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1853|回复: 1

???????????????

[复制链接]
发表于 2013-11-22 09:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
???????????????
7 J! P. X5 \+ v6 e' T9 o; `
?? ???????? kudamono fruits ????
?? ??????? ringo apple ????
, M# N; P- y1 z" t; L?? ????? nashi pear ????? - q6 p4 I% F8 M6 F5 k& @7 ?
?? ????? sakuranbo cherry ??????? 0 \! c# X: m$ X' ?6 v
?? ????? momo peach ?????   
: o( S( X: P! Q2 U7 Y?? ??????????? tsubaimomo nectarine   
/ R; \  u6 M9 U  C9 V9 i" i- p?? ????? ume ume/Japanese plum ????? ' s& s2 ^! E1 r1 L5 v3 G# b
? ?????? anzu apricot ?????
/ F8 A4 ^, t7 o- L; u3 K- B0 ?5 p?? ?????? sumomo plum ????
* B0 f7 P2 \7 i! ?, u0 V1 h4 z? ?????? natsume jujube   ( X- v" r2 Y# {, Y; t
?? ??????? mikan orange ?? 0 V$ L% L- I* W1 y) t: s
?? ?????? yuzu yuzu orange   
* c( ?5 _5 T* M) D/ A7 E0 e, g3 y' w?? ?????????? natsumikan Chinese citron   
+ e! `  e4 ?$ r0 Q0 B?? ??????? daidai bitter orange   
: B7 x' [* b" Y# F+ S4 `+ ?: P?? ??????? remon lemon ???
$ J: D2 c, m9 p9 U3 n- K" l0 \?? ???????? kinkan kumquat   ; ]7 \. d+ n) C. Y% T7 F
?? ??? zabon shaddock/pomelo ????
6 v( H, m9 W" q, X7 C???? ???????? ? grapefruit   
5 A& |" j( U/ k/ [0 \?? ????? kaki parsimon ????? % j2 L9 Y! A; T3 X
?? ?????? biwa loquat   + w9 O" V2 t/ v+ W2 v! n
??? ????????? ichijiku fig ????
2 H: }+ _1 _* ]7 s- k?? ??????? zakuro pomegranate ?????
2 E& i7 b: n* R) N* }% o6 ??? ??????? akebi akebi   
- E$ {+ T) o! Q6 s- C! R" V  }??? ???? ? olive ???
$ r0 f! r4 O% R) A?? ??????? budou grape ??? - h* Z, `+ m; w  b6 E; \7 p6 u
???? ????? ? muscat   " ]% J9 z- z9 y, D! X! |
?? ?????? ichigo strawberry ?????? & f( Q/ [* Z0 l, Z
?? ???????? kiichigo raspberry   ' b( @: {1 ]) M& v
?? ???? kokemomo huckleberry   8 p2 T. W- e/ Y+ ~
??? ?????? tsurukokemomo cranberry   3 _1 q) z+ D8 \- Q- o# D
?? ?????? ? blueberry   
* |, a3 B0 S: a* R' C5 W?? ??????? suika water melon ?????
5 m3 a9 `% u3 P  I?? ??????????? makuwauri melon   $ ?' V5 p/ F& O( I0 X; G1 D5 U
?? ??? meron melon/musk melon   
& d. g8 m( R' O1 {) s/ ~2 O???? ?????? ? cantaloupe     
, P( x- ?8 V2 N! d- _$ O??? ??? ? kiwi   
3 [' q) c: |% ?6 ~* o6 K; A8 V?? ??? ? banana ???? 2 b" A8 }+ q' U& s: s: V
?? ?????? ? pineapple ?????
8 F# \4 [+ Y7 a( @- n) C& k??? ???? papaiya papaya ???? ) U7 K: h1 W! X9 l1 ~; _
?? ???? ? mango ????
$ s! N  p$ \$ K- X* N  d7 ]/ D?? ??????? ? starfruit   5 J$ ^6 v0 |' c2 s" x7 t% O' N" f
?? ?????? ? mangosteen ????? * P! B" K/ ]. k, k) z8 K. Y& n' o
?? ???? dorian durian ????? # V% X: D" D7 W/ h0 N
??? ?????? ? rambutan ???
+ k% j& |2 _1 V. a" ~7 V0 K/ g?? ????????? ryugan longgan ???? . t! s+ @' X6 }+ C
?? ??????? reishi lychee/litchi ????
- {1 o8 t% m" q: Y?? ?????? yashi coconut ?????
% L) J) y9 v. R' z, f??? ??? ? guava ???? 6 z( L) N- R  |( ^6 |' {
?? ???? ? avocado     s0 ~0 B  \* l4 |
?? ??/?????/??? tane/shushi seed/stone/pip ??
. \9 ^4 ?. d) x0 `4 |# D3 X?? ????? kawa rind/skin/zest ???? . A' W) U$ V% S! i5 R+ D0 x$ }/ s
?? ????? kuri chestnut ?????
6 F' ]4 k* i, ]; o) D* B?? ??????? kurumi walnut ???? & k5 ]& a* I0 ]: p
?? ???????? gin'nan ginko nut   
4 Z4 i1 W! Y2 d1 w5 U; ~?? ??? ? cacao ????
! m, O7 \: S6 q) L# R: B! i7 B. `# Z6 M??? ????? ? pistachio   
' Z: v) Q, I/ t3 J5 H0 R??? ?????????? ? peanut ???????
7 A! y; _, ?' w9 i4 X?? ????? ? almond   + _" [; y$ c6 @* ]" ^/ ~- G
?? ??????? ? hazelnut   
7 _1 w) w5 r0 C5 |8 p?? ??????? ? cachewnut ??????????
5 P/ y$ u2 `# Y% A; K' |
免费留学日本语言学校并提供日本留学生活期间全程指导,完胜DIY自助日本留学!节约日本留学费用!_So Thanks日本留学网www.so3k.com
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-17 17:37:26 | 显示全部楼层
????????????????????????????????????????????
免费留学日本语言学校并提供日本留学生活期间全程指导,完胜DIY自助日本留学!节约日本留学费用!_So Thanks日本留学网www.so3k.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|日本风留学网|So Thanks 日本留学网

GMT+8, 2022-1-29 05:54

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表